Allmäna villkor - Holdit

Välj modell

Allmänna villkor & personuppgiftspolicy

Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.holdit.com och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Proove AB, organisationsnummer 556456-9928. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Proove AB framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpade för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Proove AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Proove AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.3
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Proove AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Proove AB.

2. ORDER

2.1
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Proove AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

2.2
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Proove AB personuppgiftspolicy, se här.

2.3
Ett avtal om köp ingås först när Proove AB bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Proove AB per e-post. Proove AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Proove AB kundservice.

3. PERSONUPPGIFTER

3.1
Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Proove AB ansvarar inte för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2
Proove AB rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Proove AB behandling av personuppgifter finns i Proove AB personuppgiftspolicy.

3.3
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående meddela Proove AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. Proove AB har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

3.4
Om Proove AB misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Proove AB rätt att stänga av dig.

3.5
Proove AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Du lämnar till Proove AB. Dina uppgifter används för att Proove AB ska kunna fullgöra sina åtaganden, såsom ge god service och utföra marknadsföringsaktiviteter, exempelvis utskick av erbjudanden.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära information kostnadsfritt om de personuppgifter som behandlas hos Proove AB, oavsett hur de samlats in. Om Du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Proove AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

3.6

Hjälp oss att bli bättre! Din feedback är viktig för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra kundupplevelsen. När du utfört ett köp hos holdit.com skickar Trustpilot en förfrågan till dig om att lämna recension om hur nöjd du är med ditt köp. För att läsa mer om Trustpilot, klicka här.

4. PRISER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser är inklusive moms.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt på Sajten. Proove AB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Proove AB. Vid fakturabetalning kan Proove AB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Proove AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

4.3
Köp genom faktura administreras av Klarna, den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Klarna alla våra banktransaktioner. Proove AB lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Du välkommen att kontakta Proove AB kundservice.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Proove AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Proove AB i samband med kampanjen. Proove AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. LEVERANS OCH FRAKT

6.1
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på Sajten.

6.2
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Proove AB rätt att debitera dig en avgift på 50 kr.

7. ÅNGERRÄTT

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Proove AB detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Vänligen kontakta vår kundservice om du ångrar ditt köp.

7.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.
7.3
Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Proove AB. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

7.5
Ibland kan Proove AB erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det på Sajten.

7.6
På det belopp som ska återbetalas har Proove AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.7
Proove AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Proove AB tog emot varan . Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. REKLAMATION

8.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer som görs inom 2 månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten. Om du vill reklamera en produkt, vänligen kontakta vår kundservice.

8.2
Proove AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Proove AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Proove AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Proove AB mottagit reklamationen. Proove AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9. FORCE MAJEURE

Proove AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Proove AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Proove AB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Proove AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Proove AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Proove AB har informerat dig om ändringarna. Proove AB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. LAG OCH TVIST

11.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Proove AB:s kundservice. Vid eventuell tvist följer Proove AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (vill poängtera att beslut från ARN i och för sig inte är bindande).

11.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

12. OGILTIGHET

12.1

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

Personuppgiftspolicy för Proove AB

www.holdit.com
www.smartlinesweden.com
www.telldus.com
www.proove.se

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och läsare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning. Denna policy gäller för alla Proove AB:s webbplatser.

Proove AB:s personuppgiftspolicy beskriver vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte de samlas in, hur dina personuppgifter samlas in och används. Policyn anger även hur du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter samt välja hur data om dig kan användas och raderas.
Proove AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.
Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbsida, app och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Proove AB och vid köp och leverans av varor från Proove AB (”Tjänsten”). En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgift är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter.
Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analys, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1. Personuppgiftskällor
Policyn gäller för personuppgifter som vi samlar in från, eller om, våra kunder från följande källor:

Webbplatser som drivs av Proove AB
eller på våra domäner och i våra appar, samt våra webbplatser på sociala medier tillhörande tredje parter som Facebook, Twitter och Instagram.

Förfrågningar till kundservice

Din kundhistorik och e-postkommunikation med vår kundservice.

E-postkommunikation

Elektronisk kommunikation mellan dig och Proove AB.

Demografiska uppgifter

Alla uppgifter som du lämnar vid registrering samlas in. Geografiska uppgifter om bostadsområde kan också samlas in.

Teknisk information, dator/mobiltelefon
Information om din dator eller liknande utrustning som används för att komma åt vår webbplats, t.ex. IP-adressen till din dator/enhet, operativsystem, webbläsare och version. Om du använder en smartphone eller annan mobil enhet, samlar vi också in information om telefonens unika ID, reklam-ID, geografiskt läge etc. för enheten.

2. Personuppgifter som vi samlar in om dig och hur vi samlar in data.
Beroende på hur du kommunicerar med Proove AB, samlar vi in olika typer av information för ändamålen nedan:

Person-/kontaktuppgifter
Detta kan vara uppgifter du lämnar som gör det möjligt för oss att kontakta dig; t.ex. namn, personnummer, adress, land, telefonnummer, e-postadress etc.

Information om användningen av webbplatser/kommunikation

När du besöker vår webbplats använder vi automatiska datainsamlingstekniker för att samla in information om dina aktiviteter. Här ingår länkar du klickar på, sidor och innehåll du tittar på och motsvarande information och statistik om ditt besök. Informationen hämtas automatiskt med hjälp av kakor (webbläsarkakor och sessionscookies) samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten, inklusive information om din användning av Tjänsten, teknisk data som IP-adress, hårdvarutyp, operativsystem och webbläsarversion, geografisk information och adressuppgifter.
Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Cookies

På Proove ABs webplatser, www.holdit.com , www.telldus.com , www.smartlinesweden.com och www.proove.se används permanenta cookies för bästa funktionalitet.
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för hemsidans funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på hemsidan.
Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar (se din webbläsares instruktion, tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har). Det innebär dock att funktionaliteten på hemsidan kan begränsas.

Loggfiler

Vi samlar in information med hjälp av loggfiler som registrerar aktiviteter på vår webbplats och samlar in statistik om dina surfvanor. Informationen skapas automatiskt och hjälper oss att hitta buggar, förbättra prestandan och underhålla säkerheten på webbplatsen.

Webbtaggar

Webbtaggar är skript med koder kopplade till grafiska objekt på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Syftet med dem är att skicka tillbaka data till oss. Exempel på information som samlas in är teknisk information som IP-adresser och information om hur du svarar på en e-postkampanj (t.ex. tidpunkt för när mejlet öppnades, länken du klickade på, om du använder dator/mobiltelefon etc.) Vi använder webbtaggar på vår webbplats och i e-postkommunikation. Vi använder insamlad information för att mäta trafiken på webbplatsen, t.ex. antal besökare, i syfte att skräddarsy sidorna.

3. Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter
Proove AB behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Proove AB använder dina uppgifter för allmänna affärssyften såsom att tillhandahålla Tjänsten, för att förbättra din upplevelse av Tjänsten, för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkor, för att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten, för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten, för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten, direkt marknadsföring, demografiska studier för att mäta effekten av marknadsföring och reklamkampanjer, statistik och analyser samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

4. Utlämning av personuppgifter
Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part i något annat syfte än att uppdatera uppgifter för offentliga register eller statistik/analyser utförda av tredje part på vårt uppdrag. Uppgifterna avpersonifieras i största möjliga utsträckning. Tredje part ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår av denna personuppgiftspolicy.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om vi är skyldiga att göra detta till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.
Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

5. Lagring av personuppgifter
Genom att du i Tjänsten lämnar uppgifter till oss lämnar du ditt samtycke till att vi behandlar de angivna personuppgifterna för ovan angivna ändamål. Som laglig grund för behandling använder vi oss av samtycke, uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. I de fall vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan och för vår eller annat bolag inom koncernens räkning.
Behandlingen av personuppgifterna sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Så länge du innehar ett konto hos oss kommer vi att lagra dina personuppgifter.
I marknadsföringssyfte används endast relevant information som inte är äldre än 36 månader från det att du upphörde vara kund. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för.
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade om inte personuppgifterna är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
Du har rätt att när som helst begära att dina uppgifter rättas om dessa är felaktiga.
För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna inte raderas utan enbart blockeras.

6. Hantering av personuppgifter
Vi har utformat ett antal metoder för att hålla de personuppgifter du lämnar så hemliga och säkra som möjligt. Observera att skyddet inte omfattar uppgifter som du väljer att dela i sociala medier.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras bara av behörig personal som har tillgång till dem i kraft av sin befattning, och som måste ha tillgång till/använda uppgifterna endast för angivet/befogat syfte.

Driftmiljö
Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Här används gängse säkerhetsmetoder för att förebygga obehörig åtkomst. Vi följer tillämpliga lagar och allmänt vedertagna normer för att skydda privata och känsliga uppgifter.

7. Åtkomst till personuppgifter
Enligt gällande lagstiftning har du rätt att avgiftsfritt begära en fysisk eller elektronisk kopia av de uppgifter vi sparat om dig. Du har även rätt att begära att få information om källan från vilken dina personuppgifter samlats in.

Du kan få tillgång till dina personuppgifter genom att kontakta:
Proove AB
Personuppgiftsansvarig
Kabelvägen 7
3
11 50 Falkenberg

Bifoga en kopia av ditt ID-kort eller motsvarande (om lagen så tillåter). Om begäran skickas av någon annan än dig, och inget tyder på att den kommer från dig, avslås begäran.
Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art har vi rätt att ta ut avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

8. Ändringar i policyn
Om vi gör ändringar i det sätt vi behandlar eller lagrar dina personuppgifter uppdaterar vi vår policy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra rutiner och policyer. Titta regelbundet i policyn på vår hemsida www.proove.se för att se om den ändrats eller uppdaterats.

9. Lagval och tvistelösning
Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.
Personuppgiftsansvarig
Om du vill ställa frågor eller lämna synpunkter om vår personuppgiftspolicy eller klaga på efterlevnaden av gällande personuppgiftslagstiftning, ber vi dig kontakta oss på:
Proove AB

Personuppgiftsansvarig
Kabelvägen 7
3
11 50 Falkenberg
eller till personuppgiftsansvarig@proove.se

Vi strävar efter att behandla och besvara alla synpunkter om hur vi behandlar personuppgifter, däribland brott mot dina rättigheter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss på ovan angivna adresser eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen)