Geen producten in je winkelmand.

Algemene Voorwaarden


1.ALGEMEEN

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als jij als consument (“jij”) een bestelling plaatst via www.holdit.com en via de gerelateerde pagina ‘s, (“de website”). De overeenkomst wordt gesloten tussen jou en Proove AB, ondernemingsnummer 556456-9928. Gedetailleerde contactgegevens en andere informatie over Proove AB vind je op de website. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op gebruikers die bestellingen plaatsen via de website.

1.2
Proove AB kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een product is uitverkocht, noch voor verkeerde foto’s of spelfouten, bijvoorbeeld bij de productbeschrijving, noch voor verkeerde en gewijzigde prijzen (zoals door de fabrikant gewijzigde prijzen of valutaschommelingen) noch voor verkeerde info over de huidige voorraad. Proove AB heeft het recht dergelijke fouten te corrigeren en de informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken.

1.3
De website en alle daarin opgenomen inhoud zijn eigendom van Proove AB of zijn licentiegevers. De informatie is beschermd door onder meer de wetten betreffende intellectuele eigendom en marketingrecht. Dit betekent dat merken, afbeeldingen, ontwerpen, opmaak en informatie over goederen, diensten en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proove AB.

  1. ORDERS

2.1
Om op de website te bestellen, moet je 18 jaar of ouder zijn. Proove AB behoudt zich het recht voor je bestelling in bepaalde gevallen te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld als je onjuiste persoonsgegevens opgeeft en/of als er betalingsproblemen zijn).

2.2
Om via de website te kunnen kopen, moet je de algemene voorwaarden aanvaarden. Door de voorwaarden te aanvaarden, ga je ermee akkoord de algemene voorwaarden na te leven, erken je het privacybeleid te hebben gelezen en stem je ermee in dat je persoonsgegevens en cookies gebruikt worden conform het beleid van Proove AB, zie hier.

2.3
Een koopovereenkomst komt pas tot stand als Proove AB je bestelling bevestigt en je per e-mail een orderbevestiging van Proove AB hebt ontvangen. Proove AB vraagt om deze orderbevestiging op te slaan voor eventuele contacten met de Proove AB klantenservice

  1. PERSOONSGEGEVENS

3.1
Je bevestigt dat de gegevens die je hebt ingevuld, correct en volledig zijn. Proove AB is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevulde gegevens.

3.2
Proove AB beveelt aan een gebruikersaccount aan te maken voordat je winkelt op de website. Wanneer je jouw gebruikersaccount registreert en/of een bestelling plaatst, wordt er gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Je bevestigt dat de gegevens die je invult correct en volledig zijn en je bent zelf verantwoordelijk voor onjuist ingevulde gegevens. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Proove AB is te vinden in het Privacybeleid van Proove AB.

3.3
Je belooft ervoor te zorgen dat niemand anders je inloggegevens kan gebruiken. Je mag de gebruikersnaam en het wachtwoord niet bekendmaken aan onbevoegde personen en je moet ervoor zorgen dat documenten waarin je gebruikersnaam en wachtwoord vermeld zijn, niet toegankelijk zijn voor derden. Je dient Proove AB onmiddellijk op de hoogte te stellen als je vermoedt dat derden toegang hebben gekregen tot je wachtwoord. Als je dit niet hebt gedaan, ben je verantwoordelijk voor alle aankopen die met jouw inloggegevens zijn uitgevoerd. Proove AB heeft ook het recht je nieuwe inloggegevens te geven.

3.4
Als Proove AB vermoedt dat je jouw gebruikersaccount of je inloggegevens misbruikt of de voorwaarden niet naleeft, heeft Proove AB het recht je account af te sluiten.

3.5
Proove AB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je verstrekt aan Proove AB. Je gegevens worden gebruikt om Proove AB toe te laten haar verplichtingen na te komen, zoals het leveren van goede service en het uitrollen van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het versturen van aanbiedingen. Je hebt volgens de wet op de bescherming van persoonsgegevens het recht 1 maal per jaar kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die bij Proove AB worden verwerkt, ongeacht hoe deze werden verzameld. Als je dergelijke informatie wenst, dien je een ondertekend verzoek in te dienen bij Proove AB. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan en kan niet per e-mail worden verstuurd. Als persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de Wet op de bescherming van persoonsgegevens, heb je het recht de correctie, blokkering of verwijdering van de gegevens aan te vragen.

3.6
Help ons verbeteringen door te voeren! Je feedback is belangrijk voor ons en we werken continu aan het verbeteren van de klantervaring. Nadat je een aankoop bij holdit.com hebt gedaan, stuurt Trustpilot je een verzoek om een review over je tevredenheid van je aankoop te schrijven. Klik hier voor meer informatie over Trustpilot.

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1
Bij bestelling via de website zijn de prijzen van toepassing die op de website worden vermeld. De prijzen zijn inclusief btw.

4.2
Je kan betalen volgens de instructies op de website. Lees meer over onze betaalmethodes op de website. Proove AB heeft het recht een vooruitbetaling te vragen, tenzij je hebt aangegeven te opteren voor betaling na ontvangst van een factuur of voor een andere betaalwijze, die is goedgekeurd door Proove AB. Bij betaling na ontvangst van de factuur kan Proove AB of zijn partners kredietinformatie opvragen. In dat geval zal je hierover op de hoogte worden gebracht. Proove AB behoudt zich het recht voor niet altijd alle betaalmethodes aan te bieden of de door jou gekozen betaalwijze te wijzigen als die op dat ogenblik niet werkt. Eventuele beperkingen voor de betalingsopties worden op de website vermeld.

4.3
Het kopen op factuur wordt beheerd door Klarna en kan alleen door klanten in Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland worden gebruikt. Bij betaling met een bankkaart of creditcard gebeuren al onze banktransacties via Klarna. Proove AB bewaart of verwerkt geen bank- of creditcardnummers. Neem bij vragen over de veiligheid of de betaalmethode contact op met de klantenservice van Proove AB.

5. CAMPAGNES EN AANBIEDINGEN
Proove AB kan soms campagnes aanbieden op de website, die mogelijk gunstiger zijn dan wat in deze Voorwaarden wordt uiteengezet. Deze gunstigere voorwaarden zijn van toepassing zolang de campagne loopt en voor de specifieke artikelen die Proove AB in de campagne vermeldt. Proove AB behoudt zich het recht voor dergelijke campagnes op elk moment te stoppen. Aanbiedingen voor specifieke artikelen op de website zijn slechts een beperkte tijd geldig, zolang de voorraad strekt.

  1. LEVERING EN VERZENDING

6.1
De verwachte levertijd van het artikel is te vinden in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de website.

6.2
Als je jouw pakket wil ophalen, moet je dit doen binnen de tijd die wordt aangegeven in de melding. Je krijgt altijd een melding van waar en wanneer je jouw pakket kan ophalen. De melding krijg je via e-mail of gewone post of als we jouw mobiele nummer hebben ook via telefoon of SMS. Als je het pakket niet ophaalt, heeft Proove AB het recht een vergoeding van 50 Zweedse kronen in rekening te brengen.

  1. RECHT OP ANNULERING

7.1
Bij aankoop van artikelen via de website geldt altijd een annuleringsrecht van 14 dagen volgens de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming. Dit betekent dat je jouw aankoop kunt annuleren door Proove AB hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde artikel (de annuleringstermijn) op de hoogte te brengen. Neem contact op met onze klantenservice als je jouw aankoop ongedaan wil maken.

7.2
Het recht op annulering is niet van toepassing op de volgende soorten artikelen:
(a)
artikelen die volgens jouw instructies zijn vervaardigd of op een andere wijze een duidelijk persoonlijk tintje hebben gekregen;
(b)
goederen met gebroken zegel die niet kunnen worden geretourneerd vanwege gezondheids- of hygiëneredenen. Als je een artikel bestelt waarvoor geen herroepingsrecht van toepassing is, krijg je hierover duidelijke informatie.

7.3
Als een artikel is verzegeld, mag je het zegel niet verbreken als je jouw herroepingsrecht wil uitoefenen. Het recht op annulering verdwijnt dus wanneer je het zegel verbreekt.

7.4
Wanneer je jouw herroepingsrecht uitoefent, betaal je de verzendkosten voor de retourzending en ben je verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het ogenblik waarop je het hebt ontvangen tot het bij ons is geretourneerd. Het artikel moet binnen 14 dagen na de datum waarop je te kennen hebt gegeven dat je gebruik wil maken van het herroepingsrecht, aan Proove AB worden geretourneerd. Het artikel moet goed verpakt, in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking worden verzonden.

7.5
Soms kan Proove AB voor bepaalde artikelen een gratis retour aanbieden. Als er sprake is van een gratis retour, wordt dit aangegeven op de website.

7.6
Voor de terugbetaling heeft Proove AB het recht een bedrag af te trekken dat overeenkomt met de waardevermindering van het artikel, indien en voor zover blijkt dat jij het artikel meer hebt gebruikt dan nodig is om de kenmerken of werking van het artikel te bepalen.

7.7
Proove AB betaalt het bedrag zo snel mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop Proove AB het artikel heeft ontvangen. De terugbetaling gebeurt via de door jou gebruikte betaaloptie, tenzij anders is overeengekomen of als dit niet mogelijk is.

  1. KLACHTEN

8.1
Het recht een klacht in te dienen geldt voor goederen die een defect vertonen zoals bedoeld in de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming. Claims die binnen 2 maanden na het ontdekken van het defect worden ingediend, zijn ontvankelijk. Je hebt drie jaar garantie op artikelen die je op de website hebt gekocht. Als je een klacht hebt over een artikel, neem dan contact op met de klantenservice.

8.2
Proove AB betaalt de retourzending van aanvaarde claims.

8.3
Als het product is geretourneerd en de klacht aanvaard, zal Proove AB jou vergoeden in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming. Proove AB probeert dit binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht te doen. Proove AB behoudt zich het recht voor een claim te weigeren indien blijkt dat het artikel geen defect vertoont zoals bedoeld in de wetgeving inzake consumentenbescherming.

  1. OVERMACHT

Proove AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waarop het geen invloed heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, brand, blikseminslag, terreuraanvallen, technische problemen, defecten in de elektrische/telematica, communicatie-onderdelen en andere door onderaannemers veroorzaakte storingen of vertragingen. Deze omstandigheden zijn reden tot vrijstelling van schadevergoeding of andere gevolgen. Als een dergelijke situatie zich voordoet, zal Proove AB je zowel bij het begin als aan het einde van de situatie hierover informeren. Als deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, hebben beide partijen het recht de aankoop onmiddellijk te annuleren.

  1. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Proove AB behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen aan deze Voorwaarden worden op de website gepubliceerd. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat je de voorwaarden aanvaardt (naar aanleiding van een nieuwe aankoop of tijdens een bezoek aan de website) of 30 dagen nadat Proove AB je op de hoogte heeft gebracht van de wijzigingen. Proove AB raadt echter aan de website regelmatig te bezoeken, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

  1. HEERSEND RECHT EN GESCHILLEN

11.1
Geschillen moeten in eerste instantie worden opgelost in overleg met de klantenservice van Proove AB. In geval van geschillen volgt Proove AB de uitspraak van het Zweeds Nationaal bureau voor consumentenklachten (er wordt wel op gewezen dat de uitspraken van het bureau niet bindend zijn).

11.2
Geschillen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze Voorwaarden moeten worden onderzocht in het licht van de Zweedse wetgeving en worden beslecht door het Nationaal bureau voor consumentenklachten of, in laatste instantie, door een gewone rechtbank.

  1. ONGELDIGHEID

12.1

Wanneer een bevoegde rechtbank, autoriteit of arbitrage zou vaststellen dat een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan is die bepaling en alle andere bepalingen toch van toepassing voor zover de geldende wetgeving dit toelaat. De bepalingen die ongeldig zijn verklaard of die niet kunnen worden uitgevoerd, moeten worden vervangen door relevante juridische richtlijnen en adviezen.