Sekretesspolicy – Holdit
Banner 2

Sekretesspolicy

2017.01.02

Proove AB:s sekretesspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in och används. Policyn anger även hur du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter samt välja hur data om dig kan användas.

  1. 1. Personuppgiftskällor

Policyn gäller för personuppgifter som vi samlar in från, eller om, våra kunder från följande källor:

HOLDIT.com
Webbplatser som driftas av Proove AB eller på våra domäner, samt våra webbplatser på sociala medier tillhörande tredje parter som Facebook, Twitter och Instagram.

Förfrågningar till kundservice
Din kundhistorik och e-postkommunikation med vår kundservice.

E-postkommunikation
Elektronisk kommunikation mellan dig och Proove AB.

Demografiska uppgifter
Alla uppgifter som du lämnar vid registrering samlas in. Demografiska uppgifter om bostadsområde kan också samlas in.

Teknisk information, dator/mobiltelefon
Information om din dator eller liknande utrustning som används för att komma åt vår webbplats, t.ex. IP-adressen till din dator/enhet, operativsystem, webbläsare och version. Om du använder en smartphone eller annan mobil enhet, samlar vi också in information om telefonens unika ID, reklam-ID, geografiskt läge etc. för enheten.

Data från andra källor
Sociala nätverk otydlig formulering, osäkert vad som avses.

  1. 2. Personuppgifter som vi samlar in om dig och hur vi samlar in data.

Beroende på hur du kommunicerar med Proove AB, samlar vi in olika typer av information för ändamålen nedan;

Person-/kontaktuppgifter
Detta kan vara uppgifter du lämnar som gör det möjligt för oss att kontakta dig; t.ex. namn, land, e-postadress etc.

Information om användningen av webbplatser/kommunikation
När du besöker vår webbplats använder vi automatiska datainsamlingstekniker för att samla in information om dina aktiviteter. Här ingår länkar du klickar på, sidor och innehåll du tittar på och motsvarande information och statistik om ditt besök. Informationen hämtas automatiskt med hjälp av kakor (webbläsarkakor och sessionscookies) samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

  1. 3. Cookies, loggfiler och webbtaggar

Cookies
På holdit.com används permanenta cookies för bästa funktionalitet.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för hemsidans funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på hemsidan.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar (se din webbläsares instruktion, tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har). Det innebär dock att funktionaliteten på hemsidan kan begränsas.

Loggfiler
Vi samlar in information med hjälp av loggfiler som registrerar aktiviteter på vår webbplats och samlar in statistik om dina surfvanor. Informationen skapas automatiskt och hjälper oss att hitta buggar, förbättra prestandan och underhålla säkerheten på webbplatsen.

Webbtaggar
Webbtaggar är skript med koder kopplade till grafiska objekt på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Syftet med dem är att skicka tillbaka data till oss. Exempel på information som samlas in är teknisk information som IP-adresser och information om hur du svarar på en e-postkampanj (t.ex. tidpunkt för när mejlet öppnades, länken du klickade på, om du använder dator/mobiltelefon etc.) Vi använder webbtaggar på vår webbplats och i e-postkommunikation. Vi använder insamlad information för att mäta trafiken på webbplatsen, t.ex. antal besökare, i syfte att skräddarsy sidorna.

  1. 4. Användning av personuppgifter

I enlighet med gällande lagar använder vi dina uppgifter för allmänna affärssyften såsom demografiska studier för att mäta effekten av marknadsföring och reklamkampanjer.

  1. 5. Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter i något annat syfte än att uppdatera uppgifter för offentliga register eller statistik/analyser. Uppgifterna avpersonifieras i största möjliga utsträckning.

  1. 6. Lagring av personuppgifter

I linje med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter så länge vi behöver för att uppnå syftet med insamlingen av dem,  Oklart vad syftet är med detta tillägg. Paragrafen uppfyller sitt syfte även utan det tillägget.

  1. 7. Lagring och/eller överföring av personliga uppgifter

Vi har utformat ett antal metoder för att hålla de personuppgifter du lämnar så hemliga och säkra som möjligt. Observera att skyddet inte omfattar uppgifter som du väljer att dela i sociala medier.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras bara av behörig personal som har tillgång till dem i kraft av sin befattning, och som måste ha tillgång till/använda uppgifterna endast för angivet/befogat syfte.

Driftmiljö
Vi lagrar dina personuppgifter i våra driftmiljöer. Här används gängse säkerhetsmetoder för att förebygga obehörig åtkomst. Vi följer tillämpliga lagar och allmänt vedertagna normer för att skydda privata och känsliga uppgifter.

Överföring av personuppgifter
Dina personuppgifter, enligt beskrivningen ovan, kan komma att lagras i Sverige eller överföras till och/eller lagras inom EU. Genom att acceptera villkoren i denna policy samtycker du till att dina personuppgifter överförs, lagras och/eller behandlas i enligt lag tillåten utsträckning.

  1. 8. Åtkomst till personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära en fysisk eller elektronisk kopia av de uppgifter vi sparat om dig. Du har även rätt att begära att få information om källan från vilken dina personuppgifter samlats in.  Finns med två gånger, se nedan.

Observera att alla uppgifter som frivilligt lämnas till oss behandlas enligt gällande lagstiftning och i enlighet med vad lagen tillåter.

Du kan få tillgång till dina personuppgifter genom att kontakta
Proove AB
Kabelvägen 7
311 50 Falkenberg

Förfrågan måste vara skriftlig och får inte skickas som e-post. Bifoga en kopia av ditt ID-kort eller motsvarande (om vi begär det och om lagen så tillåter). Om begäran skickas av någon annan än dig, och inget tyder på att den kommer från dig, avslås begäran.

Ändring/borttagning av personuppgifter

Om lagen tillåter det kan du eller dina arvingar
– begära att dina personuppgifter tas bort, korrigeras eller modifieras
– kräva att personuppgifterna inte behandlas
– begränsa användning och utlämning av personuppgifter
– ta tillbaka godkännande rörande behandling av personuppgifter

  1. 9. Ändringar i policyn

Om vi gör ändringar i det sätt vi behandlar eller lagrar dina personuppgifter uppdaterar vi vår policy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra rutiner och policyer. Titta regelbundet i policyn för att se om den ändrats eller uppdaterats.

  1. 10. Dataägare och kontaktperson

Om du vill ställa frågor eller lämna synpunkter om vår sekretesspolicy eller klaga på efterlevnaden av gällande sekretesslagstiftning, ber vi dig kontakta oss på:
Proove AB
Kabelvägen 7
311 50 Falkenberg

Vi strävar efter att behandla och besvara alla klagomål om hur vi behandlar personuppgifter, däribland brott mot dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Följ oss på