Privacybeleid


Wij vinden het zeer belangrijk dat de persoonsgegevens die jij als klant en lezer aan ons doorgeeft, op een zorgvuldige, transparante en wettelijke manier worden verwerkt. In deze tekst geven we een overzicht van wat we met jouw persoonsgegevens doen. We verwerken je gegevens volgens de Zweedse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit beleid is van toepassing op alle Holdit AB websites. Het Privacybeleid van Holdit AB beschrijft welke gegevens er worden verzameld, voor welk doel en hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Het beleid geeft ook aan hoe je toegang tot je persoonsgegevens hebt, hoe je ze kunt bijwerken en bepalen hoe jouw gegevens kunnen worden gebruikt en gewist. Holdit AB is krachtens deze voorwaarden verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens en voor de naleving van de geldende wetgeving. Het is belangrijk dat je onze privacyverklaring gelezen en begrepen hebt voordat je onze services gebruikt.


Dit Privacybeleid is van toepassing als je onze website, app en diensten gebruikt die deel uitmaken van een app of op een website staan die wordt beheerd door Holdit AB bij aankoop en levering van goederen van Holdit AB (de “dienst”). Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Info over jouw IP-nummer en jouw gedrag als gebruiker van de service kunnen ook persoonsgegevens zijn. Met verwerking wordt bedoeld de behandeling van de persoonsgegevens, zoals de verzameling, analyse, registratie en opslag. De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die alleen of samen met iemand anders de doelstelling en procedure van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


1. Gegevensbronnen

Dit beleid is van toepassing op persoonsgegevens die we van of over onze klanten uit de volgende bronnen verzamelen:

Websites beheerd door Holdit AB
of op onze domeinen en in onze apps, op onze websites op sociale media van derden zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Aanvragen aan de klantenservice
Jouw klantenhistoriek en e-mailcommunicatie met onze klantenservice.

E-mailcommunicatie
Elektronische communicatie tussen jou en Holdit AB.

Demografische gegevens
Alle gegevens die je tijdens de registratie verstrekt hebt, worden verzameld. Er kunnen ook geografische gegevens van je woonomgeving worden verzameld.

Technische gegevens van de computer/mobiele telefoon
Informatie over je computer of soortgelijke apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, bv. het IP-adres van je computer/apparaat, het besturingssysteem, de browser en de versie. Als je een smartphone of een ander mobiel apparaat gebruikt, verzamelen we ook informatie over de unieke ID, reclame-ID, geografische locatie van je telefoon enz.


2. De persoonsgegevens die we over jou verzamelen en hoe we gegevens verzamelen

Afhankelijk van hoe je met Holdit AB communiceert, verzamelen we verschillende soorten informatie voor de volgende doeleinden:

Persoons-/contactinformatie
Dit kunnen gegevens zijn die ons de mogelijkheid bieden contact met jou op te nemen, zoals naam, persoonsnummer, adres, land, telefoonnummer, e-mailadres enz.

Informatie over het gebruik van websites/communicatie
Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken we automatische gegevensverzamelingstechnieken om informatie over jouw activiteiten te verzamelen. Deze gegevens omvatten o.a. de links waarop je geklikt hebt, pagina’s en inhoud die je bekijkt alsook de bijbehorende informatie en statistieken over jouw bezoek. De gegevens worden automatisch verzameld met behulp van cookies (browsercookies en sessiecookies) en met behulp van tracking-services van derden.

Bepaalde informatie wordt automatisch verkregen tijdens het gebruik van de dienst, inclusief informatie over jouw gebruik van de service, technische gegevens zoals het IP-adres, hardwaretype, besturingssystemen en de browserversie, geografische informatie en adresgegevens.
We kunnen jouw gegevens bijwerken aan de hand van het rijksregister, in Zweden is dat het SPAR, als dit nodig is om ons register actueel te houden.

Cookies
Op de websites van Holdit AB, www.holdit.com , worden permanente cookies gebruikt voor de beste functionaliteit.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en informatie bevat. Cookies worden gebruikt om puur technische redenen voor de functionaliteit van de website, zoals inloggen, navigeren en het invullen van formulieren. Er zijn twee soorten cookies, een soort die permanent op je computer wordt opgeslagen en een soort die tijdelijk wordt opgeslagen zolang je op de website surft.
Als je het opslaan van cookies op je computer niet wilt toestaan, kun je dit uitschakelen in de instellingen van je browser (zie de instructies van je browser, afhankelijk van je browser). Dit betekent echter ook dat de functionaliteit op de website beperkt kan zijn.

Logbestanden
We verzamelen informatie met behulp van logbestanden die activiteiten op onze website registreren en statistieken over jouw surfgedrag verzamelen. Deze informatie wordt automatisch gegenereerd om ons te helpen bugs te vinden, prestaties te verbeteren en de beveiliging van de website te handhaven.

Webtags
Webtags zijn scripts met codes die zijn gekoppeld aan grafische items op een website of in een e-mail. Het doel hiervan is gegevens naar ons terug te sturen. De verzamelde gegevens bevatten technische informatie zoals IP-adressen en informatie over hoe jij een e-mailcampagne beantwoordt (bv. wanneer de e-mail werd geopend, de link die je hebt aangeklikt bij gebruik van een computer/mobiele telefoon enz.) We gebruiken webtags op onze website en in de e-mailcommunicatie. We gebruiken verzamelde informatie om het verkeer op de website te meten, zoals het aantal bezoekers met de bedoeling de pagina’s nog beter op ons doelpubliek af te stemmen.


3. Doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Holdit AB verwerkt je persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving. Holdit AB gebruikt je gegevens voor algemene bedrijfsdoeleinden, zoals het ter beschikking stellen van de dienst, om je ervaring met de dienst te verbeteren, om je te informeren over onze updates van onze diensten en gebruiksvoorwaarden, om het gebruik en de ontwikkeling van de dienst en producten te verbeteren en om jouw gebruik van de dienst te analyseren, om de technische functionaliteit van de dienst te waarborgen, om het gebruik van de dienst in strijd met de gebruiksvoorwaarden te voorkomen en misbruik van de dienst te vermijden, voor direct marketing, voor demografische studies om het effect van marketing en reclamecampagnes te meten, voor statistieken en analyses en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.


4. Openbaarmaking van persoonsgegevens

We geven persoonsgegevens nooit door aan derden voor een ander doel dan het bijwerken van gegevens in openbare registers of voor statistieken/analyses die op ons verzoek door derden worden uitgevoerd. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Derden krijgen niet het recht om je persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke worden vermeld in deze Privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven als wij hiertoe worden verplicht door een gerechtelijk bevel of als we jouw toestemming hebben ontvangen voor een dergelijke openbaarmaking. Als er een vermoeden bestaat dat jij de wet overtreden hebt bij het gebruik van onze dienst, kunnen wij jouw gegevens mogelijk op verzoek doorgeven aan de autoriteiten.


5. Persoonsgegevens opslaan

Door in het kader van onze diensten gegevens aan ons te verstrekken, geef je ons de toestemming de genoemde persoonsgegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Als rechtsgrond voor de verwerking geldt jouw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of een rechtmatig belang. Als we een legitiem belang als reden inroepen, gebeurt dat alleen voor bovengenoemde doeleinden en voor ons of voor een ander bedrijf binnen onze groep. Bij de verwerking van de persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving worden de persoonsgegevens niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Zolang je een account bij ons hebt, zullen we jouw persoonsgegevens bewaren.

Voor marketingdoeleinden wordt uitsluitend relevante informatie gebruikt die niet ouder is dan 36 maanden vanaf het moment dat je geen klant meer bent. Dit betekent dat gegevens worden verwijderd als ze niet langer actueel of niet langer nodig zijn voor analyse of direct-marketingdoeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Je hebt het recht je persoonsgegevens onmiddellijk te laten verwijderen, als ze niet langer moeten dienen voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt zijn. Je hebt altijd het recht een correctie van je gegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn.
Als wij wettelijk verplicht zijn jouw gegevens op te slaan, kunnen de gegevens niet worden gewist maar enkel worden geblokkeerd.


6. Verwerking van persoonsgegevens

We hebben een aantal manieren bedacht om de persoonsgegevens die je ons meedeelt, geheim en veilig te houden. Let wel dat de bescherming niet slaat op informatie die je zelf via sociale media deelt.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt door bevoegde medewerkers die toegang hebben tot de gegevens uit hoofde van hun functie en deze alleen voor de genoemde doeleinden mogen gebruiken.

Bedrijfsomgeving
We bewaren je persoonsgegevens in onze bedrijfsgebouwen. We zorgen ervoor dat elke ongeoorloofde toegang onmogelijk is. We leven alle geldende wetten en algemeen aanvaarde normen na met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en gevoelige informatie.


7. Toegang tot persoonsgegevens

Overeenkomstig de geldende wetgeving heb je het recht om kosteloos een fysieke of elektronische kopie van de gegevens aan te vragen die we over jou bewaren. Je hebt ook het recht informatie te vragen over de bron waaruit je persoonsgegevens zijn verzameld. Je kunt toegang krijgen tot je persoonsgegevens door contact op te nemen met:

Holdit AB
Gegevensbeheerder
Birger Svenssons väg 34b 432 40 Varberg

Voeg een kopie van je identiteitskaart of een ander wettelijk bewijs toe. Als het verzoek door iemand anders wordt verzonden en niets erop wijst dat het verzoek van jou afkomstig is, dan wordt het geweigerd. Als het verzoek onredelijk of ongegrond is, met name wanneer het reeds meermaals werd ingediend, hebben we het recht een vergoeding aan te rekenen of het verzoek te weigeren.


8. Beleidswijzigingen

Als we de manier veranderen waarop we jouw persoonsgegevens verwerken of opslaan, werken we onze privacybeleid bij. We behouden ons het recht voor onze procedures en ons beleid te wijzigen. Raadpleeg regelmatig ons beleid op onze website www.proove.se om te controleren of de versie is gewijzigd of bijgewerkt.


9. Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

De verwerking van je persoonsgegevens in dit Privacybeleid moet worden geïnterpreteerd volgens de Zweedse wetgeving. Geschillen moeten worden voorgelegd aan een gewone algemene rechtbank in Zweden.
Gegevensbeheerder Als je vragen wil stellen of feedback over ons privacybeleid wil geven of als je een klacht hebt over de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kan je contact met ons opnemen via:
Holdit AB

Gegevensbeheerder
Birger Svenssons väg 34b, 432 40 Varberg
of naar de personuppgiftsansvarig@proove.se

We streven ernaar om alle bezwaren over de verwerking van je persoonsgegevens te behandelen en te beantwoorden, ook als het gaat om een schending van je rechten uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens.
Als je van mening bent dat je rechten niet door ons worden nageleefd, kan je contact met ons opnemen via de bovengenoemde adressen of contact opnemen met de privacybeschermingsautoriteit (fd Data-inspectie).