Henkilötietopolitiikka


Meille on tärkeää, että henkilötietojasi asiakkaanamme ja Sivuston lukijana käsitellään huolellisesti, vastuullisesti, läpinäkyvästi ja lainmukaisesti. Seuraavassa kerromme yleisesti, mitä teemme henkilötiedoillasi. Käsittelemme tietojasi ruotsalaisen ja eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämä käytäntö koskee kaikkia Holdit AB:n verkkosivustoja. Holdit AB:n tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ne kerätään ja miten henkilötietojasi kerätään ja käytetään. Käytännössä kerrotaan myös, miten voit tarkastella, päivittää ja poistaa henkilötietojasi sekä valita, miten tietojasi käytetään.


Holdit AB on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä näiden ehtojen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.On tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojakäytäntömme ennen palveluidemme käyttöä. Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa, kun käytät verkkosivustoa, sovellusta tai palvelua, joka kuuluu Holdit AB:n hallinnoimaan sovellukseen tai verkkosivustoon, sekä Holdit AB:n tuotteiden oston ja toimituksen yhteydessä (”Palvelu”). Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuoraan yhdistää elävään henkilöön. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Myös IP-osoite ja Palvelun käytön seurantaa koskevat käyttäjätiedot voivat olla henkilötietoja. Käsittely kattaa kaiken henkilötietojen käsittelyn kuten keräämisen, analysoinnin, rekisteröinnin ja tallentamisen. Rekisterinpitäjä on se, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista ja joka vastaa siitä, että käsittely tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.


1. Henkilötietojen lähteet

  1. Tietosuojakäytäntö koskee henkilötietoja, joita keräämme asiakkailtamme tai asiakkaistamme seuraavista lähteistä:

Holdit AB:n ylläpitämät verkkosivustot
tai omistamamme verkkotunnukset ja sovellukset sekä verkkosivustomme kolmannen osapuolen sosiaalisissa medioissa kuten Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Asiakaspalvelun kanssa asiointi
Asiakashistoriasi ja sähköpostiviestintäsi asiakaspalvelumme kanssa.

Sähköpostiviestintä
Sähköinen viestintä sinun ja Holdit AB:n välillä.

Demografiset tiedot
Keräämme kaikki rekisteröinnin yhteydessä antamasi tiedot. Myös asuinaluetta koskevia maantieteellisiä tietoja voidaan kerätä.

Tekniset tiedot, tietokone/matkapuhelin
Tiedot tietokoneestasi tai vastaavasta laitteesta, jota käytetään sivustomme avaamiseen, esim. tietokoneen/laitteen IP-osoite, käyttöjärjestelmä, selain ja versio. Jos käytät älypuhelinta tai muuta mobiililaitetta, keräämme tietoja myös puhelimen yksilöllisestä tunnisteesta, mainostunnuksesta, maantieteellisestä sijainnista jne.


2. Mitä henkilötietoja keräämme sinusta ja miten tietoja kerätään

Keräämme erityyppisiä tietoja sinusta riippuen tavastasi kommunikoida Holdit AB:n kanssa ja niitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilö-/yhteystiedot
Nämä voivat olla tietoja, joiden avulla voimme ottaa sinuun yhteyttä: nimi, henkilötunnus, osoite, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.

Tietoa sivustojen käytöstä/viestinnästä
Kun käyt verkkosivuillamme, hyödynnämme automaattista tiedonkeruutekniikkaa, jolla keräämme tietoja toimistasi. Kerättyjä tietoja ovat klikkaamasi linkit, katsomasi sivut ja sisältö sekä muut vastaavat tiedot ja tilastot käynnistäsi. Tiedot noudetaan automaattisesti evästeiden (verkkoselainten evästeet ja istuntokohtaiset evästeet) sekä kolmannen osapuolen seurantapalveluiden avulla. Tietyt tiedot hankitaan automaattisesti, kun käytät palvelua, mukaan lukien tiedot Palvelun käytöstä, tekniset tiedot, kuten IP-osoite, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja verkkoselaimen versio, maantieteelliset tiedot ja osoitetiedot. Voimme päivittää tietosi muista julkisista rekistereistä, kuten SPARista (Ruotsin valtion osoiterekisteri), jos se on välttämätöntä rekisterin hyvän ylläpidon kannalta.

Evästeet
Holdit AB:n verkkosivustoilla, käytetään pysyviä evästeitä parhaan toimivuuden takaamiseksi. Eväste on tietokoneellesi tallennettava pieni tekstitiedosto, joka sisältää tietoja. Evästeitä käytetään teknisistä syistä verkkosivuston toiminnallisuuden parantamiseen, kuten kirjautumiseen, navigointiin ja lomakkeiden käsittelyyn. Evästeitä on kahdenlaisia: toinen tallentuu tietokoneellesi pysyvästi ja toinen tilapäisesti sivuston käytön ajaksi. Jos et halua sallia evästeiden tallentamista tietokoneellesi, voit poistaa tallennuksen käytöstä selaimesi asetuksista (katso selaimesi ohjeet, käytänteet vaihtelevat selaimen mukaan). Se voi kuitenkin rajoittaa verkkosivuston toimivuutta.

Lokitiedostot
Keräämme tietoja käyttämällä lokitiedostoja, jotka rekisteröivät toimintaa verkkosivustollamme ja keräävät tilastotietoja tavastasi käyttää sivustoamme. Tiedot hankitaan automaattisesti ja ne auttavat meitä löytämään bugeja, parantamaan sivuston suorituskykyä ja ylläpitämään sen turvallisuutta.

Verkkosivuston tagit
Tagit ovat komentoja, jotka on liitetty verkkosivuston tai sähköpostin graafisiin objekteihin. Niiden tarkoituksena on lähettää meille tietoja. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi tekniset tiedot, kuten IP-osoitteet ja tiedot siitä, miten vastaat sähköpostikampanjaan (esim. viestin avaamisajankohta, napsauttamasi linkit, tietokoneen tai matkapuhelimen käyttö). Käytämme verkkosivustollamme ja sähköpostiviesteissämme tageja. Käytämme kerättyjä tietoja sivuston liikenteen, kuten kävijämäärän, mittaamiseen sivujen


3. Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus

Holdit AB käsittelee henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Holdit AB käyttää tietojasi yleisiin liiketoimintatarkoituksiin, kuten Palvelun tarjoamiseen, Palvelun käyttökokemuksen parantamiseen, Palvelun päivityksistä ja käyttöehdoista ilmoittamiseen, Palvelun ja uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, Palvelun käytön parantamiseen ja kehittämiseen, Palvelun käytön analysointiin, Palvelun teknisen toimivuuden varmistamiseen, Palvelun käyttöehtojen vastaisen käytön estämiseen ja tutkimiseen sekä Palvelun väärinkäytön estämiseen, suoramarkkinointiin, demografisiin tutkimuksiin, markkinoinnin ja mainoskampanjoiden vaikutusten mittaamiseen, tilastointiin ja analysointiin sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.


4. Henkilötietojen luovuttaminen

Emme koskaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tietojen päivittämiseen julkisista rekistereistä tai sellaista tilastointia/analysointia varten, jonka kolmas osapuoli suorittaa toimeksiannostamme. Tiedot anonymisoidaan mahdollisimman suuressa laajuudessa. Kolmannelle osapuolelle ei anneta oikeutta käyttää henkilötietojasi muihin kuin tämän tietosuojakäytännön mukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa, jos olemme velvollisia tekemään niin tuomioistuimen päätöksen perusteella tai jos olemme saaneet suostumuksesi tällaiseen luovutukseen. Jos epäillään, että olet Palvelun käytön yhteydessä tehnyt rikoksen, tiedot voidaan pyynnöstä luovuttaa viranomaisille.


5. Henkilötietojen säilyttäminen

Antamalla meille Palvelussa tietoja annat suostumuksesi siihen, että käsittelemme antamiasi henkilötietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on suostumus, sopimuksen täyttäminen, oikeudellinen velvoite tai oikeutettu etu. Jos käytämme perusteena oikeutettua etua, henkilötietoja käsitellään ainoastaan edellä mainituissa tarkoituksissa ja meidän tai muun konserniin kuuluvan yhtiön lukuun. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eikä niitä säilytetä pidempään kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kun sinulla on tili yrityksessämme.

Markkinointitarkoituksiin käytämme vain tarvittavia henkilötietojasi enintään 36 kuukautta asiakkuutesi päättymisestä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää ajankohtaisia tai tarpeellisia analysointia tai suoramarkkinointia varten eli niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Sinulla on oikeus ilman aiheetonta viivytystä saada poistettua henkilötietosi, ellei niitä tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä muutoin on kerätty. Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää henkilötietojesi korjaamista, jos ne ovat virheellisiä.
Jos olemme lain mukaan velvoitettuja säilyttämään tietojasi, tietoja ei voida poistaa, mutta niihin pääsy voidaan estää.


6. Henkilötietojen käsittely

Olemme laatineet menetelmiä, joiden avulla luovuttamasi henkilötiedot pidetään mahdollisimman hyvin salassa ja pystytään säilyttämään mahdollisimman turvallisesti. Huomaa, että suojaus ei kata tietoja, jotka haluat jakaa sosiaalisessa mediassa.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?
Henkilötietojasi käsittelevät vain valtuutetut henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihisi ja jotka tarvitsevat niitä vain toimensa puolesta edellä määriteltyyn/oikeutettuun tarkoitukseen.

Käyttöympäristö
Säilytämme henkilötietojasi käyttöympäristöissämme. Käytämme yleisiä turvatoimenpiteitä luvattoman pääsyn estämiseksi. Noudatamme soveltuvia lakeja ja yleisesti hyväksyttyjä normeja yksityisten ja arkaluonteisten tietojen


7. Pääsy henkilötietoihin

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan sinulla on oikeus pyytää maksutta jäljennös tai sähköinen kopio tallentamistamme sinua koskevista tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada tietoja lähteestä, josta henkilötietosi on kerätty.

Saat pääsyn henkilötietoihisi ottamalla yhteyttä kirjeitse osoitteeseen:
Holdit AB
Rekisterinpitäjä
Birger Svenssons väg 34b
432 40 Varberg, Sverige

Liitä mukaan kopio henkilökortistasi tai vastaavasta (lain salliessa). Jos pyynnön lähettää joku muu kuin sinä, eikä mikään osoita pyynnön tulevan sinulta, se hylätään. Jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, erityisesti jos pyyntöjä esitetään toistuvasti, meillä on oikeus periä pyynnön toteuttamisesta maksu tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.


8. Tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset

Jos muutamme tapaamme käsitellä tai tallentaa henkilötietojasi, päivitämme tietosuojakäytäntömme. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia menettelytapoihimme ja käytäntöihimme. Tarkista sivustoltamme www.proove.se säännöllisesti, onko tietosuojakäytäntömme muuttunut tai onko sitä päivitetty.


9. Lain valinta ja riitojen ratkaisu

Henkilötietojasi käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaan ja tulkintatilanteissa sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Erimielisyydet ratkaistaan ruotsalaisessa yleisessä tuomioistuimessa. Rekisterinpitäjä
Jos haluat esittää kysymyksiä tai kommentoida tietosuojakäytäntöämme tai valittaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta, ota meihin yhteyttä: Holdit AB

Rekisterinpitäjä
Birger Svenssons väg 34b
432 40 Varberg, Sverige
tai lähetä meille viesti osoitteeseen personuppgiftsansvarig@proove.se

Pyrimme vastaamaan kaikkiin henkilötietojen käsittelyä koskeviin tiedusteluihin, mukaan lukien epäilyt voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisten oikeuksien rikkomisesta. Jos emme mielestäsi kunnioita oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä (yhteystiedot yllä). Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.