Retningslinjer for personvern


Det er viktig for oss at personopplysningene du som kunde og leser betror oss, behandles på en hensynsfull, ansvarsfull, transparent og lovlig måte. I denne teksten redegjør vi tydelig for hva vi gjør med personopplysningene dine. Vi behandler dine opplysninger i henhold til svensk og europeisk lov om databeskyttelse. Disse retningslinjene gjelder alle Holdit ABs nettsteder.


Holdit ABs retningslinjer for personvern beskriver hvilke opplysninger som samles inn, med hvilken hensikt de samles inn, og hvordan personopplysningene dine samles inn og benyttes. Retningslinjene angir også hvordan du får tilgang til og oppdaterer personopplysningene dine, og hvordan du velger hvordan informasjon om deg kan brukes og slettes. Holdit AB er ansvarlig for personopplysninger i henhold til disse vilkårene, og ansvarlig for at behandling skjer i henhold til gjeldende lov. Det er viktig at du leser og forstår våre retningslinjer for personvern før du benytter tjenestene våre.

Disse retningslinjene for personvern gjelder når du bruker nettstedet vårt, appen vår og tjenester som inngår under en app eller på et nettsted som administreres av Holdit AB, og ved kjøp og levering av varer fra Holdit AB (“tjenesten”). En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempel på personopplysning er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Også opplysninger om IP-adresse og din brukeradferd ved benyttelse av tjenesten kan være personopplysninger. Behandling omfatter all håndtering av personopplysninger, f.eks. innsamling, analyse, registrering og lagring.

Den ansvarlige for personopplysninger er den som alene eller sammen med andre bestemmer hensikt og middel for behandlingen av personopplysningene, og som er ansvarlig for at slik behandling skjer i henhold til anvendelig lovgivning.


1. Kilder for personopplysninger

Retningslinjene gjelder for personopplysninger vi samler inn fra, eller om, kundene våre fra følgende kilder:

Nettsteder som drives av Holdit AB
eller på våre domener og i våre apper, samt våre nettsteder på sosiale medier som tilhører tredjeparter som Facebook, Twitter og Instagram

Forespørsler til kundeservice
Din kundehistorikk og e-postkommunikasjon med vår kundeservice.

E-postkommunikasjon
Elektronisk kommunikasjon mellom deg og Holdit AB.
Demografiske opplysninger
Alle opplysninger du oppgir ved registrering, samles inn. Geografiske opplysninger om bostedområde kan også samles inn.

Teknisk informasjon, datamaskin/mobil
Informasjon om din datamaskin eller lignende utstyr du bruker til å få tilgang til vårt nettsted, f.eks. IP-adressen til datamaskinen/enheten, operativsystem, nettleser og versjon. Hvis du bruker en smarttelefon eller en annen mobil enhet, samler vi også inn informasjon om telefonens unike ID, reklame-ID, geografisk beliggenhet osv. for enheten.


2. Personopplysninger vi samler inn om deg, og hvordan vi samler inn data.

Avhengig av hvordan du kommuniserer med Holdit AB, samler vi inn ulike typer informasjon til formålene nedenfor:

Person-/kontaktopplysninger
Dette kan være opplysninger du oppgir som gjør det mulig for oss å kontakte deg, f.eks. navn, personnummer, adresse, land, telefonnummer, e-postadresse osv.

Informasjon om bruken av nettsteder/kommunikasjon
Når du besøker nettstedet vårt, benytter vi teknologi for automatisk datainnsamling for å samle inn informasjon om aktivitetene dine. Herunder inngår lenker du klikker på, sider og innhold du ser på, og tilsvarende informasjon og statistikk om besøket. Informasjonen innhentes automatisk ved hjelp av informasjonskapsler (for nettleser og økter), og ved hjelp av sporingstjenester fra tredjepart.

Bestemt informasjon innhentes automatisk når du bruker tjenesten, deriblant informasjon om din bruk av tjenesten, tekniske data som IP-adresse, maskinvaretype, operativsystem og nettleserversjon, geografisk informasjon og adresseopplysninger. Det kan hende vi oppdaterer opplysningene dine fra andre offentlige registre dersom det er nødvendig for å opprettholde god vedlikehold av registeret.

Informasjonskapsler
Holdit ABs nettsteder, www.holdit.com, www.telldus.com, www.smartlinesweden.com og www.proove.se, benytter permanente informasjonskapsler for best funksjonalitet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din og inneholder informasjon. Informasjonskapsler benyttes av rent tekniske årsaker til nettstedets funksjonalitet, f.eks. innlogging, navigering og skjemahåndtering. Det finnes to typer informasjonskapsler, én type som lagrer en fil permanent på datamaskinen, og en annen type som lagres midlertidig mens du befinner deg på nettstedet.
Hvis du ikke vil tillate at informasjonskapsler lagres på datamaskinen, kan du slå av dette i innstillingene i nettleseren (se instruksene for nettleseren din da fremgangsmåten varierer avhengig av hvilken nettleser du har). Det innebærer dog at funksjonaliteten på nettstedet kan bli begrenset.

Loggfiler
Vi samler inn informasjon ved hjelp av loggfiler som registrerer aktiviteter på nettstedet vårt og samler inn statistikk om surfevanene dine. Informasjonen opprettes automatisk og hjelper oss med å finne programfeil, forbedre ytelsen og opprettholde sikkerheten på nettstedet.

Nettagger
Nettagger er skript med koder tilknyttet grafiske objekter på et nettsted eller i en e-postmelding. Hensikten med dem er å sende data tilbake til oss. Eksempler på informasjon som samles inn, er teknisk informasjon som IP-adresser og informasjon om hvordan du svarer på en e-postkampanje (f.eks. tidspunkt for når e-posten åpnes, lenken du klikket på, om du bruker datamaskin/mobiltelefon osv.). Vi benytter nettagger på nettstedet vårt og i e-postkommunikasjon. Vi benytter innsamlet informasjon til å måle trafikken på nettstedet, f.eks. antall besøkende, med det formål å skreddersy sidene.


3. Hensikten med behandlingen av personopplysningene dine

Holdit AB behandler personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovgivning. Holdit AB benytter opplysningene dine til generelle forretningsformål som f.eks. vedlikeholde tjenesten, forbedre din opplevelse av tjenesten, informere deg om våre oppdateringer av tjenesten og brukervilkår, forbedre og utvikle tjenesten og nye tjenester og produkter, analysere din bruk av tjenesten for å sikre den tekniske funksjonaliteten i tjenesten, forhindre at tjenesten brukes i strid med brukervilkårene for tjenesten, forebygge og utrede misbruk av tjenesten, direkte markedsføring, demografiske studier for å måle effekten av markedsføring og reklamekampanjer, statistikk og analyser, og oppfylle forpliktelser i henhold til lov.


4. Utlevering av personopplysninger

Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjepart med noen annen hensikt enn å oppdatere opplysninger til offentlige registre eller statistikk/analyser utført av tredjepart på oppdrag fra oss. Opplysningene anonymiseres i størst mulig grad. Tredjepart får ikke rett til å benytte personopplysningene dine med noen annen hensikt enn det som framkommer av disse retningslinjene for personvern. Personopplysninger kan også utleveres dersom vi er forpliktet til å gjøre dette som følge av en rettsavgjørelse eller dersom vi har fått ditt samtykke til en slik utlevering. Dersom det er mistanke om at du har begått en forbrytelse i forbindelse med bruken av tjenesten, kan opplysninger utleveres til myndighetene på begjæring.


5. Lagring av personopplysninger

Når du oppgir personopplysninger til oss i tjenesten, gir du ditt samtykke til at vi behandler disse opplysningene til ovennevnte formål. Som lovlig grunn for behandling benytter vi oss av samtykke, oppfyllelse av avtale, rettslig forpliktelse eller berettiget interesse. I de tilfeller der vi benytter oss av berettiget interesse som grunn, vil det kun gjøres i den hensikt som er angitt ovenfor, og for vårt eller annet selskap innenfor konsernet. Behandlingen av personopplysningene skjer kun i henhold til gjeldende lovgivning, og innebærer at personopplysninger ikke lagres over lengre tid enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen.


Vi lagrer personopplysningene dine så lenge du har en konto hos oss. I markedsføringsformål benyttes kun relevant informasjon som ikke er eldre enn 36 måneder fra tidspunktet du opphørte å være kunde. Det innebærer rent praktisk at opplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige til analyser eller direktemarkedsføring for de formålene de er samlet inn til. Du har rett til uten unødige forsinkelser å få slettet personopplysningene dersom de ikke er nødvendige for de formålene de er samlet inn til eller behandlet på annen måte. Du har rett til når som helst å begjære at opplysningene dine rettes dersom de er feilaktige. Dersom vi i henhold til lov er nødt til å lagre opplysningene dine, kan de ikke slettes, bare blokkeres.


6. Håndtering av personopplysninger

Vi har utformet flere metoder for å holde personopplysningene du oppgir, så hemmelige og sikre som mulig. Merk at beskyttelsen ikke omfatter opplysninger du velger å dele på sosiale medier.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Personopplysningene dine håndteres bare av autorisert personale som har tilgang til dem i kraft av sin stilling, og som må ha tilgang til eller kunne bruke opplysningene kun til angitt/berettiget formål.

Driftsmiljø
Vi lagrer personopplysningene dine i våre driftsmiljø. Her benytter vi allmenne sikkerhetsmetoder for å forebygge uautorisert adgang. Vi følger gjeldende lover og allment aksepterte normer for å beskytte private og sensitive opplysninger.


7. Tilgang til personopplysninger

I henhold til gjeldende lovgivning har du rett til kostnadsfritt å begjære en fysisk eller elektronisk kopi av opplysningene vi har lagret om deg. Du har også rett til å begjære informasjon om hvilke kilder vi har samlet inn personopplysningene dine fra.

Du får tilgang til personopplysningene dine ved å kontakte:

Holdit AB
Personopplysningsansvarlig
Birger Svenssons väg 34b
432 40 Varberg, Sverige

Legg ved en kopi av ID-kort eller tilsvarende legitimasjon (hvis loven tillater det). Hvis begjæringen sendes inn av noen andre enn deg, og ingenting tyder på at den kommer fra deg, blir begjæringen avslått. Hvis begjæringen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, spesielt på grunn av dens repetitive art, har vi rett til å kreve et gebyr eller nekte å imøtekomme begjæringen.


8. Endringer i retningslinjene

Dersom vi gjør endringer i måten vi behandler eller lagrer personopplysningene dine på, oppdaterer vi retningslinjene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i rutinene og retningslinjene våre. Sjekk jevnlig retningslinjene på nettstedet vårt, www.proove.se, for å se om de er endret eller oppdaterte.


9. Lovvalg og tvisteløsning

Behandling av personopplysningene dine etter disse retningslinjene for personvern skal tolkes i henhold til svensk lov. Tvister skal avgjøres av svensk allmenn domstol. Hvis du har spørsmål eller vil gi tilbakemelding på våre retningslinjer for personvern, eller klage på overholdelsen av gjeldende personvernlover, ber vi deg kontakte oss på: Holdit AB

Personopplysningsansvarlig
Birger Svenssons väg 34b
432 40 Varberg, Sverige
eller til personuppgiftsansvarig@proove.se

Vi bestreber oss på å behandle og besvare alle synspunkter om hvordan vi behandler personopplysninger, deriblant brudd på dine rettigheter i henhold til gjeldende lover om personvern. Hvis du mener at vi ikke respekterer dine rettigheter, kan du kontakte oss på adressene ovenfor, eller ta kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten (tidligere Datainspektionen).