Personuppgiftspolicy – Holdit AB

För oss på Holdit AB (”Holdit”) är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt.

I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter om dig – om du gör ett köp hos oss eller är medlem i vår kundklubb. Den beskriver även hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, om du deltar i våra tävlingar eller om vi delar dina inlägg/bilder på sociala medier eller på vår hemsida samt, om du kontaktar oss.

Hur behandlar vi dina personuppgifter – sammanfattning

 • Om du gör ett köp på vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • hantera ditt köp;

  • hantera eventuella frågor om ditt köp, ångerrätt, returer och reklamationer; och

  • skicka förfrågan om du vill recensera ditt köp.

 • Om du är medlem i vår kundklubb behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • hantera ditt medlemskap och Mitt konto;

  • hantera dina poäng och din medlemsnivå samt visa tidigare och aktuella köp;

  • skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig;

  • spara dina favoriter; och

  • påminna dig om produkter som du lämnat i varukorgen.

 • Om du sparar dina favoriter på vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att erbjuda denna funktion.

 • Om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna få våra nyhetsbrev.

 • När du besöker vår hemsida och har valt att lämna ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • analysera hur vår hemsida används med Googles analystjänst;analysera från vilken samarbetspartner du hittade till vår hemsida för att kunna betala korrekt ersättning till våra samarbetspartners; och/eller

  • visa dig intressanta erbjudanden från oss på andra sidor du besöker med hjälp av marknadsföringstjänster från Google, Meta (Facebook och Instagram), TikTok, Pinterest och Match2One.

 • Vid kontakt med dig behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig och exempelvis kunna besvara dina frågor.

 • Om du deltar i våra tävlingar eller om vi delar dina inlägg på våra sociala medier/hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • genomföra och hantera ditt deltagande i tävlingar; och

  • dela dina inlägg på sociala medier och dina bilder på vår hemsida.

Vår personuppgiftsbehandling innebär att dina personuppgifter delas med vissa leverantörer som behandlar dem utanför EU/EES.

Du har följande rättigheter:

 • Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

 • Rätt att återkalla ditt samtycke

 • Rätt till tillgång

 • Rätt att göra invändningar

 • Rätt till radering

 • Rätt till rättelse

 • Rätt att begränsa personuppgiftsbehandlingen

 • Rätt till dataportabilitet

Vi vill vara transparenta när vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa mer detaljer om vår personuppgiftsbehandling nedan. Policyn är lång, så använd gärna vår sammanfattning ovan och innehållsförteckningen nedan för att klicka dig fram till den del du vill läsa mer av. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter.

Personuppgiftspolicy – Mer detaljer

Klicka för att läsa mer om:

 • Personuppgiftsansvarig och hur du kontaktar oss

 • Delning av dina personuppgifter

 • Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES

 • Detaljerad information om vår behandling och lagring av dina personuppgifter

 • Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

 • Intresseavvägning


Personuppgiftsansvarig och hur du kontaktar oss

Holdit AB (”Holdit”), med organisationsnummer 556456–9928, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår mejladress customerservice@holdit.com. Vår adress är Birger Svenssons väg 34B, 432 40 Varberg, Sverige.


Delning av dina personuppgifter

Vi säljer aldrig dina personuppgifter. Främst behandlas dina personuppgifter av oss, men i vissa fall delar vi dina personuppgifter. Läs mer detaljer om detta samt i relation till respektive ändamål och vilka personuppgifter vi i så fall delar i tabellerna nedan. Sammanfattningsvis gäller följande generellt:

 • Om du besöker vår hemsida och lämnar ditt samtycke behandlas dina personuppgifter av de analys- och marknadsföringstjänster som vi använder oss av, d.v.s. Google, Meta (Facebook och Instagram), TikTok, Pinterest och/eller Match2One. Dessa mottagare behandlar personuppgifter för vår räkning som vårt personuppgiftsbiträde men behandlar även dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Dessa leverantörer informerar dig separat om den personuppgiftsbehandling de själva ansvarar för.

 • Om du gör ett köp på vår hemsida behandlas dina personuppgifter av den betaltjänstleverantör och den transportör som du väljer. Dessa mottagare är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vilka betaltjänstleverantörer och transportörer som behandlar dina personuppgifter framgår av det val du gör i kassan vid köp. Alla leverantörer listas i tabellerna nedan.

 • För att vi ska ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt kommer våra IT-leverantörer behandla dina personuppgifter. Dessa IT-leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter kan du läsa vidare i nedan tabeller eller kontakta oss.


Överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES

Några av våra tjänsteleverantörer och IT-leverantörer behandlar personuppgifter utanför EU/EES. För oss på Holdit är det av yttersta vikt att all överföring utanför EU/EES sker i enlighet med GDPR.

 • Om du besöker vår hemsida kommer dina personuppgifter att överföras utanför EU/EES om du samtycker till att Google, Meta (Facebook och Instagram), TikTok Pinterest och Match2One behandlar dina personuppgifter.

 • Om du är medlem i vår kundklubb kommer dina personuppgifter att överföras utanför EU/EES genom att vi använder Yotpo.

När dina personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 1 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig) och Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här. I de fall vi kommer fram till att lagstiftning eller liknande i ett specifikt land utanför EU/EES som vi överför dina personuppgifter till påverkar effektiviteten av standardavtalsklausulerna kommer vi att vidta ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för dina personuppgifter.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar vid överföring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.


Detaljerad information om vår behandling och lagring av dina personuppgifter

I denna detaljerade beskrivning kan du som är intresserad läsa mer i detalj om

 • varför vi behandlar dina personuppgifter;

 • de kategorier av personuppgifter som vi behandlar;

 • den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter; och

 • hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Om respektive behandling innebär att dina personuppgifter behandlas även av andra än Holdit, utöver vad vi nämner ovan, anger vi också det nedan.


Om du gör ett köp på vår hemsida

I samband med att du gör ett köp på vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter. För vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter framgår i tabellerna nedan. Dina personuppgifter samlar vi in från dig i kassan när du gör ditt köp på vår hemsida eller i samband med att du kontaktar oss.


Hantera ditt köp


Ändamål

 • Ta emot och registrera dina personuppgifter för att ta emot, registrera och hantera din order

 • Skicka orderbekräftelse via mejl

 • Skicka leveransinformation via mejl samt leverera din order

 • Dela dina personuppgifter med betaltjänstleverantörer och transportörer enligt beskrivningen nedan

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (adress, mejladress och telefonnummer)

 • Orderinformation, vilken eller vilka varor du beställt

 • Betalningsinformation

Laglig grund

Fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1 b)

Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ett köp hos oss.

Lagringstid: Personuppgifterna kopplat till ditt köp kommer att behandlas aktivt av oss under några dagar för att administrera och hantera din order så att du kan få varorna du beställt. Därefter kommer uppgifter om ditt köp lagras passivt i 24 månader om du är med i vår kundklubb och i 12 månader om du inte är det i syfte att vi på ett smidigt sätt och i enlighet med gällande konsumentregler ska kunna hantera eventuella frågor om ditt köp, returer, ångerrätt och reklamationer. Du kan läsa mer om detta nedan.

Mottagare av dina personuppgifter: Våra betaltjänstleverantörer Klarna, Trustly och Swish kommer att behandla dina personuppgifter i samband med köpet. Klarna, Trustly och Swish är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer i Klarnas personuppgiftspolicy här, i Trustlys personuppgiftspolicy här och i Swishs personuppgiftspolicy här.

Vi kommer att dela ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter med den transportör som du väljer i kassan för att kunna leverera dina produkter. De transportörer vi använder är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Våra transportörer är Instabox, Budbee, PostNord, DHL och Bring. Läs respektive transportörs personuppgiftspolicy genom att klicka på namnen. Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Hantera eventuella frågor om ditt köp samt ångerrätt, returer och reklamationer i enlighet med gällande konsumentregler och vårt avtal


Ändamål

 • Hantera eventuella frågor om ditt köp samt ångerrätt, returer och reklamationer på ett smidigt sätt och i enlighet med gällande konsumentregler och vårt avtal med dig

Om du har frågor om ditt köp, vill utöva din ångerrätt, reklamera en vara eller i övrigt utöva någon av dina rättigheter enligt gällande konsumenträtt eller vårt avtal med dig behandlar vi dina personuppgifter för att hjälpa dig och följa gällande lag samt villkoren i vårt avtal. Vi kan exempelvis behöva söka upp din order, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation för att du ska kunna utöva din ångerrätt eller reklamera en vara. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig om du kontaktar oss.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (adress, mejladress och telefonnummer)

 • Orderinformation, vilken eller vilka varor du beställt

 • Information som du väljer att lämna till oss, exempelvis om fel på vara samt information som vi vidtagit inom ett returärende

Laglig grund

Fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1 b)

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om personuppgifterna inte lämnas har vi inte möjlighet att hjälpa dig med exempelvis ett reklamationsärende.

Rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1 c)

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse som vi har.

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna hantera dina frågor, reklamationer och andra krav på ett effektivt och kundvänligt sätt. 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 24 månader från ditt köp för att kunna svara på frågor om ditt köp samt för att du på ett smidigt sätt i enlighet med gällande konsumentköplagstiftning ska kunna reklamera dina varor och utöva ångerrätt.

Om du kontaktar oss med en fråga och vi inleder ett ärende för att exempelvis hantera din ångerrätt behandlar vi dina personuppgifter i 24 månader. Läs mer om hur länge vi annars behandlar dina personuppgifter i vår kommunikation när du kontaktar oss.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer som behandlar dessa personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Skicka förfrågan om du vill recensera ditt köp


Ändamål

 • Skicka förfrågningar till dig om att recensera den produkt du har köpt

 • Publicera din recension på vår hemsida om du har valt det. Du väljer själv om du vill ange ditt namn

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (adress, mejladress och telefonnummer)

 • Orderinformation, vilken eller vilka varor du beställt

 • Information som du väljer att lämna till oss, exempelvis om fel på vara samt information som vi vidtagit inom ett returärende

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna kontakta dig med en förfrågan om att recensera våra produkter för att kunna förbättra våra produkter och vårt utbud.

Samtycke (GDPR artikel 6.1 a)

Vi inhämtar ditt samtycke för att publicera din recension på vår hemsida.Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallas.

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas i 24 månader efter genomfört köp. Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter tidigare om du invänder mot vår behandling.

Mottagare av dina personuppgifter: Vi använder oss av Trusted Shops för att utföra undersökningar och hantera dina recensioner. Trusted Shops kommer att behandla dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde.


Följa bokföringslagens regler


Ändamål

 • Följa bokföringslagstiftningen genom att registrera, kontoföra, och arkivera dina betalningar och andra transaktioner som sker mellan oss och dig

Personuppgifter som behandlas

 • Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial

Laglig grund

Rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1 c) Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

Lagringstid: Personuppgifter som ingår som en del i vårt bokföringsmaterial lagras i sju till åtta år för att följa bokföringslagen (utgången av sjunde räkenskapsåret).

Mottagare av dina personuppgifter: Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Om du är medlem i vår kundklubb

Du kan välja att bli medlem i vår kundklubb via vår hemsida. För att kunna skapa ditt medlemskap och fullgöra vad som följer av det måste vi behandla dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att skapa eller administrera ditt medlemskap. Om du inte vill ange uppgifterna kan du därför inte vara medlem hos oss.

Utifrån din medlemsprofil kommer vi även att marknadsföra våra produkter till dig i dina digitala kanaler. Om du inte vill ha marknadsföring från oss har du alltid rätt att tacka nej till det. Läs mer om dina rättigheter nedan.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att visa aktuella och tidigare köp, spara dina favoriter och påminna dig om produkter som du lämnat i varukorgen.

Vi får dina personuppgifter från dig. I vissa fall skapas personuppgifter inom ramen för ditt medlemskap, så som dina poäng.


Hantera ditt medlemskap och Mitt konto


Ändamål

 • Skapa ditt medlemskap i vår kundklubb

 • Skapa och möjliggöra din inloggning till Mitt konto

 • Kommunicera med dig avseende ditt medlemskap

 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter för ditt medlemskap

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (mejladress och mobilnummer)

 • Dina inloggningsuppgifter, d.v.s. mejladress och lösenord

 • Inställningar av din profil och dina val

Laglig grund

Fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1b)

Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt medlemskap. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att bli medlem hos oss

Lagringstid: Uppgifterna behandlas till dess att du avslutar ditt medlemskap och i [ange] därefter. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 24 månader raderar vi ditt medlemskap och tillhörande information. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett medlemsköp.

Mottagare av dina personuppgifter: För att hantera ditt medlemskap och din medlemsida använder vi IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Hantera dina poäng och din medlemsnivå samt visa tidigare och aktuella köp


Ändamål

 • Möjliggöra för dig att registrera bonusgrundande köp samt nyttja värdecheckar, vilket inkluderar att vi identifierar dig som medlem vid köp

 • Beräkna dina poäng och meddela dig ditt aktuella poängsaldo

 • Möjliggöra för dig att kunna se och följa dina aktuella och tidigare köp

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (mejladress och mobilnummer)

 • Köp- och orderhistorik

 • Poäng och poängsaldo

 • Köp- och orderhistorik

Laglig grund

Fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1b)

Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna hantera dina poäng och din medlemsnivå i enlighet med våra medlemsvillkor och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig. Om personuppgifterna inte lämnas har vi inte möjlighet att beräkna dina poäng.

Fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1 b) Behandlingen är nödvändig för att administrera dina medlemssidor i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom fullgöra vårt avtal med dig.

Lagringstid: Dina intjänade poäng och din medlemsnivå sparas under 12 månader, eller tills ditt medlemskap avslutas. För att visa aktuella och tidigare köp sparas dina personuppgifter i 24 månader efter genomfört köp. Vi upphör dock behandlingen av dina personuppgifter tidigare om du invänder mot vår behandling.

Mottagare av dina personuppgifter: För att hantera dina poäng och din medlemsnivå samt visa aktuella och tidigare köp använder vi IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig som är medlem i vår kundklubb


Ändamål

 • Hantera och skicka marknadsföring med erbjudanden, förmåner, rabatter och information i nyhetsbrev via mejl och sms om du gjort ett köp och gått med i vår kundklubb. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss.

 • Skicka personligt anpassade produktrekommendationer och kommunikation, så att du får erbjudanden och information om varor och tjänster som du är intresserad av

 • Utveckla och förbättra våra nyhetsbrev och vår marknadsföring genom att analysera hur du interagerar med våra nyhetsbrev

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (mejladress och mobilnummer)

  För anpassad kommunikation behandlas även:

 • Information om din medlemsnivå och dina poäng

 • Köp- och orderhistorik

 • Din födelsedag, om du väljer att ange den

 • Information om hur du interagerar med våra nyhetsbrev, exempelvis information om d vad du klickar på

 • IP-adress

 • Mejladress

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)

Behandlingarna är nödvändiga för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna ge dig nyhetsbrev och anpassade erbjudanden.

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra våra nyhetsbrev och vår marknadsföring.

Lagringstid: Uppgifterna behandlas till dess att du avslutar ditt medlemskap. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss (helt eller delvis) och vi kommer då sluta att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du tackar nej till vår marknadsföring lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

Mottagare av dina personuppgifter: För utskick samt analys av våra nyhetsbrev och annan marknadsföring använder vi IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Påminna dig som är medlem i vår kundklubb om produkter som du lämnat i varukorgen


Ändamål

 • Skicka påminnelser till dig som är medlem via mejl om att du lämnat produkter i varukorgen på vår hemsida utan att fullgöra köpet

Personuppgifter som behandlas

 • Mejladress

 • Information om produkter som du lämnat i varukorgen

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna påminna dig om produkter som du lämnat i varukorgen när det sker till dig som är medlem i vår kundklubb och getts en möjlighet att invända mot direktmarknadsföring.

Lagringstid: Vi kommer som mest skicka tre påminnelser till dig. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss i som längst 90 dagar efter att du lämnade produkter i varukorgen. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss och vi kommer då sluta att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du tackar nej till vår marknadsföring lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

Mottagare av dina personuppgifter: Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Om du sparar dina favoriter

Vi behandlar dina personuppgifter för att erbjuda dig en funktion för att spara dina favoriter. Vi får dina personuppgifter från dig genom att du favoritmarkerar produkter.


Spara dina favoriter


Ändamål

 • Erbjuda dig en funktion för att spara dina favoriter

Personuppgifter som behandlas

 • Uppgifter om dina favoritmarkeringar kopplat till ditt konto

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig en funktion för att spara dina favoriter.

Lagringstid: Dina favoritmarkeringar sparas i 90 dagar eller tills du själv tar bort favoritmarkeringarna.

Mottagare av dina personuppgifter: För att erbjuda favoritmarkeringar använder vi IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter om du valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Vi får dina personuppgifter fråndig i samband med att du väljer att fylla i din e-postadress vid prenumeration på våra nyhetsbrev.


Skicka nyhetsbrev och analysera ditt interagerande med desamma


Ändamål

 • Skicka nyhetsbrev till dig via mejl

 • Utveckla och förbättra våra nyhetsbrev och vår marknadsföring genom att analysera hur du interagerar med våra nyhetsbrev

Personuppgifter som behandlas

 • Mejladress

 • nformation om hur du interagerar med våra nyhetsbrev, exempelvis information om vad du klickar på

 • Mejladress

 • IP-adress

Laglig grund

Samtycke (GDPR artikel 6.1 a)

Vi inhämtar ditt samtycke för att skicka nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och återkalla ditt samtycke.

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra våra nyhetsbrev och vår marknadsföring.

Lagringstid: Du fortsätter få nyhetsbrev tills att du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar dig från våra utskick. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Om du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar dig från våra utskick lagras dina personuppgifter i vårt avregistreringsregister tills vidare.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer som behandlar dessa personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


När du besöker vår hemsida

Vi analyserar hur vår hemsida används och visar dig relevanta erbjudanden på andra sidor och sociala medier du besöker baserat på sådan analys. Vi förklarar detta i detalj i tabellerna nedan.

För att skydda din integritet har vi och våra leverantörer vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida.

Personuppgifter samlas in fråndin enhet (exempelvis mobil, dator eller surfplatta) när du besöker vår hemsida, om du har valt att samtycka till det. Våra leverantörer Google, Meta och TikTok och Pinterest använder även information de har sedan tidigare för att genomföra analys och för att visa dig intressanta erbjudanden från oss.

För att kunna inhämta personuppgifter för analys och marknadsföring enligt nedan använder vi cookies och/eller liknande tekniker. Om du vill veta mer om detta är du välkommen att kontakta oss.


Analysera hur vår hemsida används


Ändamål

 • Analysera hur du använder vår hemsida med hjälp av cookies. Vi gör detta för att förbättra funktionaliteten på hemsidan, för att anpassa hemsidan så att den passar våra besökare och för att kunna dra slutsatser om våra besökare

  För att göra detta använder vi en analystjänst från Google Analytics som innebär att ett slumpmässigt ID används för att skilja din enhet från andra besökare och för att bekräfta mönster i hur vår hemsida används. Vi använder även Googles tjänst för att få fram rapporter av de analyser som utförs. Vi är bara intresserade av hur besökare interagerar med oss på en övergripande nivå. Vi på Holdit vet inte vem du är och vidtar inga åtgärder för att ta reda på det.

Personuppgifter som behandlas

 • Information om hur du använder hemsidan, exempelvis vad du klickar på

 • Vilket område i landet du använder vår hemsida från

 • Hur många gånger du besökt hemsidan vilket ger oss underlag för att räkna antal besökare på hemsidan totalt

 • Din enhet/webbläsare, exempelvis din skärmupplösning

 • Annan information som dessa leverantörer har om dig, exempelvis information om från vilken hemsida du hittade oss

Laglig grund

Samtycke (GDPR artikel 6.1 a)

För de personuppgifter vi behandlar för analys av din användning av vår hemsida inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallas.

Du kan undvika Google Analytics genom att t.ex. ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att användas av oss i 24 månader efter ditt besök på vår hemsida.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter samlas in via en pixel på vår hemsida av Google som tillhandahåller analystjänsten vi använder oss av. Google kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvarig. Mer information om Googles personuppgiftsbehandling och hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras personuppgiftspolicy som du hittar här.


Analysera från vilken samarbetspartner du hittade till vår hemsida


Ändamål

 • Analysera varifrån du hittat oss med hjälp av en pixel. Vi gör detta för att för att kunna betala korrekt ersättning till våra samarbetspartners baserat på hur lyckad vår marknadsföring varit

  För att göra detta använder vi en analystjänst från Awin (affiliate)

Personuppgifter som behandlas

 • Information om från vilken samarbetspartner du hittade till vår hemsida

Laglig grund

Samtycke (GDPR artikel 6.1 a)

För de personuppgifter vi behandlar för analys av din användning av vår hemsida inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallas.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att användas av oss i 24 månader efter ditt besök på vår hemsida i syfte att upprätthålla våra partneravtal.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter samlas in via en pixel på vår hemsida av Awin som tillhandahåller analystjänsten vi använder oss av. Mer information om Awins personuppgiftsbehandling och hur länge Awin lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras personuppgiftspolicy som du hittar här.


Visa intressanta erbjudanden från oss på andra sidor du besöker


Ändamål

 • Marknadsföra våra produkter genom att visa erbjudanden och nya produkter vi tror är intressanta för dig. Vi visar marknadsföring anpassade just till dig på andra hemsidor och sociala medier som du besöker

  Vi kan visa erbjudanden genom att använda marknadsföringstjänster från Google, Meta (Facebook och Instagram), TikTok, Pinterest och/eller Match2One. Vi gör detta baserat på analys av vår hemsida, genom cookies eller liknande teknik, samt information som dessa parter har om dig sedan tidigare. Vi använder även Googles tjänst Looker Studio för att få fram rapporter över vår marknadsföring. Vi anpassar marknadsföringen att passa dig baserat på information som marknadsföringstjänsterna har om dig sedan tidigare och baserat på din tidigare surfhistorik hos oss. Detta innebär att det sker en profilering av din surfhistorik.

Personuppgifter som behandlas

 • Krypterad IP-adress som vi på Holdit inte kan koppla samman med just dig

 • Vilket område i landet du använder vår hemsida från

 • Information om hur du interagerar med vår hemsida eller annonser. Exempelvis information om vilka sidor du besökt efter att ha klickat på vår annons samt analys av hur och när du använder vår hemsida, exempelvis om du lägger något i varukorgen, gör ett köp eller söker på något

 • Information som marknadsföringstjänsterna har om dig sedan tidigare, exempelvis från vilken hemsida du hittade oss

Laglig grund

Samtycke (GDPR artikel 6.1)

För de personuppgifter vi behandlar för marknadsföringssyften inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling, innan samtycket återkallas.Här kan du göra val om den marknadsföring du ser från Google. Här hittar du mer information om dina val på Instagram ochhär på Facebook under rubriken annonsinställningar kan du välja vilken marknadsföring du vill se på Facebook

Lagringstid: Dina personuppgifter kommer behandlas och du kommer att se marknadsföring från oss under 24 månader efter ditt besök på vår hemsida.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter delas med de marknadsföringstjänster vi använder oss av. Marknadsföringstjänsterna vi använder kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Mer information om marknadsföringstjänsternas personuppgiftsbehandling och hur länge Google, Meta, TikTok, Pinterest och Match2One lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras respektive personuppgiftspolicy. Klicka på namnet för att läsa mer.

*Profilering: Dina personuppgifter används vid så kallad profilering som marknadsföringstjänsterna använder för att visa dig de erbjudanden som de och vi tror passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig, annars hade du istället fått se erbjudanden som inte är relevanta för dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända nedan där dina rättigheter förklaras i detalj.


Vid kontakt med dig

När du har kontakt oss, exempelvis via vår kundtjänst eller sociala medier, eller om vi kommunicerar med dig kring ditt köp, kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi beskriver i tabellerna nedan. Dina personuppgifter får vi från dig när du kontaktar oss.

Om du använder sociala medier kommer även den sociala medieplattformen som du använder (exempelvis Instagram) att behandla dina personuppgifter och vi rekommenderar därför att du läser vår information här nedan tillsammans med den information som du hittar på den sociala medieplattformen.


Vid kontakt med dig


Ändamål

 • Kommunicera med dig om du kontaktar oss, exempelvis genom vår kundtjänst eller på våra sidor i sociala medier

 • Vid behov kommunicera med dig kring ditt köp, t.ex. om produkten du beställt inte finns i lager

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • De kontaktuppgifter du använder, exempelvis mejladress, telefonnummer och/eller adress

 • Annan information du lämnar i samband med vår kontakt, t.ex. ordernummer

 • Information om din order och vilken produkt som du har köpt

 • Om du kontaktar oss genom sociala medier (exempelvis vår Facebook) behandlar vi även information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig via den kanal du väljer att kontakta oss på.

Rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1 c) Behandlingen är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med GDPR och därmed följa en rättslig förpliktelse som vi har.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter för att kommunicera med dig kring ditt köp i 24 månader efter ditt köp. Vi sparar personuppgifter som förekommer i kommunikation i våra kundtjänstärenden i 24 månader från att vår kontakt rörande ärendet har avslutats.

På sociala medier gallrar vi dina kommentarer och vår kommunikation efter 24 månader. Du kan själv ta bort dina egna kommentarer/din egen kommunikation. Material som kan upplevas stötande tas bort kontinuerligt. Detta gäller exempelvis otrevliga kommentarer, ovårdat språk eller angrepp mot enskild person.

Mottagare av dina personuppgifter: Inom ramen för ett kundtjänstärende delas dina personuppgifter med vår IT-leverantör som behandlar dessa personuppgifter för vår räkning i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde.

Om du kontaktar oss via sociala medier får även den sociala medieplattformen del av dina personuppgifter.


Om du deltar i tävlingar eller om vi delar dina inlägg på våra sociala medier/hemsida

Om du deltar i en tävling hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi får dina personuppgifter från dig genom ditt tävlingsdeltagande och från dina sociala medier.


Genomföra och hantera ditt deltagande i tävlingar


Ändamål

 • Genomföra och hantera ditt deltagande i tävlingar

 • Kontakta dig för att meddela dig om du har vunnit en tävling

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Användarnamn från sociala medier du tävlar från

 • Ditt tävlingsbidrag och annan information du lämnar till oss när du deltar i tävlingen

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna genomföra och hantera ditt deltagande i våra tävlingar.

Lagringstid: Vi tar bort personuppgifterna senast 24 månader efter avslutad tävling.

Mottagare av dina personuppgifter: Om tävlingen genomförs på någon av våra sociala kanaler, får den aktuella sociala medieplattformen tillgång till dina personuppgifter, d.v.s. exempelvis Instagram.Dela dina inlägg på sociala medier och dina bilder på vår hemsida


Ändamål

 • Dela dina inlägg på sociala medier där du har taggat oss eller använt någon av våra hashtags om du gett ditt medgivande till det

 • Skicka en förfrågan till dig om vi får använda ditt innehåll i vår marknadsföring på vår hemsida och i våra sociala medier

 • Dela ditt innehåll på vår hemsida och på våra sociala medier om du samtycker till det

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

 • Användarnamn på t.ex. Instagram

 • Ditt innehåll på sociala medier som du har taggat oss i, t.ex. inlägg från Instagram

 • Namn

 • Din mejladress

 • Användarnamn på t.ex. Instagram

 • Ditt innehåll på sociala medier, t.ex. dina bilder från Instagram

Laglig grund

Intresseavvägning (GDPR artikel 6.1 f)

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att kunna dela dina inlägg på sociala medier när du valt att tagga oss eller använt någon av våra hashtags om du gett ditt medgivande till det.

Samtycke (GDPR artikel 6.1 a)

För de personuppgifter vi behandlar för marknadsföringssyften och för att dela ditt innehåll på vår hemsida och sociala medier inhämtar vi ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling, innan samtycket återkallas.

Lagringstid: Vi låter de personuppgifter som ingår i det inlägg som du har valt att posta och som vi delat och därför behandlar enligt ovan ligga kvar på vår hemsida eller på vårt sociala medie-konto tills vidare. Vi rensar löpande innehållet när det inte längre är aktuellt (vilket varierar från inlägg till inlägg) eller när du kontaktar oss och ber oss att ta bort inlägget eller dina personuppgifter.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer som behandlar dessa personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden. Om vi delar ditt inlägg på våra sociala kanaler får den aktuella sociala medieplattformen tillgång till dina personuppgifter, d.v.s. exempelvis Instagram


Om du har bett oss sluta skicka marknadsföring till dig

Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter om du har avregistrerat dig från vår marknadsföring. Vi har fått dina uppgifter från dig.


Följa marknadsföringslagens regler


Ändamål

 • Om du meddelat att du inte önskar få marknadsföring eller om vi slutar skicka nyhetsbrev kommer vi lagra din mejladress i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig

  Detta är inga personuppgifter vi aktivt behandlar, vi tittar alltså inte på din mejladress och använder den inte till någonting förutom att säkerställa att du inte får marknadsföring från oss.

Personuppgifter som behandlas

 • Mejladress

 • Information om att du inte längre vill ha marknadsföring från oss

Laglig grund

Rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1 c)  

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Lagringstid: Din mejladress kommer att finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills du ber oss plocka bort din mejladress därifrån.

Mottagare av dina personuppgifter: Dina personuppgifter delas med våra IT-leverantörer som behandlar dessa personuppgifter för vår räkning i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.


Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor om rättigheterna eller vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Mer detaljerad information om dina rättigheter finner du nedan.

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (Artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten.

I detalj. Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inklusive en skyldighet att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt.

Rätt att återkalla samtycke (Artikel 7.3 i GDPR)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

I detalj. Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till tillgång (Artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen.

I detalj. Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

 • ändamålen med behandlingen,

 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,

 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,

 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,

 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling,

 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,

 • om vi inte samlar in dina uppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer,

 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR, där du även har rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling; och

 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

  Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

  Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

  En begäran görs genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter.

Rätt att göra invändningar (Artikel 21 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende de personuppgifter som vi behandlar.

I detalj. Din rätt att göra invändningar gäller enligt följande:

 • Du har rätt att när som helst göra invändningar med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation avseende behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR, vilket inkluderar profilering som grundar sig på denna bestämmelse. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 • Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i det fall profileringen har ett samband med direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd“) (Artikel 17 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

I detalj. Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för;du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;

 • du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR;

 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;

 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

  Om vi har offentliggjort personuppgifterna och enligt ovan är skyldiga att radera personuppgifterna ska vi, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

  Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

  Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.

 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av; eller

 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

I detalj. Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

I detalj. Din rätt gäller om:

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),

 • du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,

 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning, eller

 • du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begränsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att få ut dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

I detalj: Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om:

 • behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal, och

 • behandlingen sker automatiserat.

Din rätt till dataportabilitet påverkar inte din rätt enligt artikel 17 i GDPR (rätt till radering).

Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.


Intresseavvägning

Som vi anger i tabellerna ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss.

Denna personuppgiftspolicy fastställdes av Holdit den 2023-01-16.