Kassa

  Delsumma
  Frakt
  Totalsumma (inkl. moms)
  Moms

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  Få 10% rabatt på din nästa beställning

  Genom att prenumerera godkänner du vår integritetspolicy och att Holdit kan skicka riktad marknadsföring till dig via e-post.

  Leverans & Betalning

  Allmänna villkor


  1. ALLMÄNT

  1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.holdit.com och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Holdit AB, organisationsnummer 556456-9928. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Holdit AB framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpade för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

  1.2 Holdit AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Holdit AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

  1.3 Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Holdit AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Holdit AB.


  2. ORDER

  2.1 För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Holdit AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

  2.2 För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Holdit AB personuppgiftspolicy, se här.

  2.3 Ett avtal om köp ingås först när Holdit AB bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Holdit AB per e-post. Holdit AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Holdit AB kundservice.


  3. PERSONUPPGIFTER

  3.1 Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Holdit AB ansvarar inte för felaktigt ifyllda uppgifter.

  3.2 Holdit AB rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Holdit AB behandling av personuppgifter finns i Holdit AB personuppgiftspolicy.

  3.3 Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående meddela Holdit AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. Holdit AB har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

  3.4 Om Holdit AB misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Holdit AB rätt att stänga av dig.

  3.5 Holdit AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Du lämnar till Holdit AB. Dina uppgifter används för att Holdit AB ska kunna fullgöra sina åtaganden, såsom ge god service och utföra marknadsföringsaktiviteter, exempelvis utskick av erbjudanden.

  Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära information kostnadsfritt om de personuppgifter som behandlas hos Holdit AB, oavsett hur de samlats in. Om Du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Holdit AB. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.


  4. PRISER OCH BETALNING

  4.1 Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser är inklusive moms.

  4.2 Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt på Sajten. Holdit AB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Holdit AB. Vid fakturabetalning kan Holdit AB eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Holdit AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

  4.3 Köp genom faktura administreras av Klarna, den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Klarna alla våra banktransaktioner. Holdit AB lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer. Vid frågor kring säkerheten eller betalningssätt är Du välkommen att kontakta Holdit AB kundservice.


  5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

  Holdit AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Holdit AB i samband med kampanjen. Holdit AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


  6. LEVERANS OCH FRAKT

  6.1 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på Sajten.

  6.2 Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Holdit AB rätt att debitera dig en avgift på 50 kr.


  7. ÅNGERRÄTT

  7.1 Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Holdit AB detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Vänligen kontakta vår kundservice om du ångrar ditt köp.

  7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  (a) Varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

  (b) Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.

  (c) Donation kopplat till ditt köp - om du donerade till välgörenhet i samband med ditt köp gäller ångerrätten ej för donationen (men för resterande varor)

   I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

  7.3 Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

  7.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Holdit AB. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

  7.5 Ibland kan Holdit AB erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det på Sajten.

  7.6 På det belopp som ska återbetalas har Holdit AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

  7.7 Holdit AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Holdit AB tog emot varan . Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


  8. REKLAMATION

  8.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer som görs inom 2 månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten. Om du vill reklamera en produkt, vänligen kontakta vår kundservice.

  8.2 Holdit AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

  8.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Holdit AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Holdit AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Holdit AB mottagit reklamationen. Holdit AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.


  9. FORCE MAJEURE

  Holdit AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Holdit AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Holdit AB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Holdit AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


  10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

  Holdit AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Holdit AB har informerat dig om ändringarna. Holdit AB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


  11. LAG OCH TVIST

  11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Holdit AB:s kundservice. Vid eventuell tvist följer Holdit AB beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (vill poängtera att beslut från ARN i och för sig inte är bindande).

  11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.


  12. OGILTIGHET

  Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.